Rust en ruimte

Via Twitter heb ik met enige regelmaat contact met een docent van een ander ROC. Interessant om vanuit die verschillende contexten (andere school, andere functie) naar onderwerpen te kijken.

In haar laatste berichten gaf ze een aantal aandachtspunten voor ontwikkeling van en in het MBO in de komende periode. Zoiets stemt tot nadenken en dat komt dan weer in een weblog terecht. Zo gaan die dingen. Eerst maar eens puntsgewijs de aandachtspunten:

  • hoe om te gaan met geld per diploma
  • hoe om te gaan met ondoorzichtige financiën
  • hoeveel geld gaat/moet naar primair proces
  • wat verstaan we onder primair proces
  • aandacht voor kwaliteit van onderwijs
  • rust en ruimte voor docenten

Punten van verschillende orde en grootte, maar allemaal de moeite van het overdenken waard. Het sterkst werd ik geraakt door het laatste punt. Het klopt dat er behoefte is aan rust en ruimte. Maar volgens mij hebben we die behoefte binnen de ROC’s allemaal. Dus ik zou zeggen, gun iedereen binnen de school die rust en ruimte.

Maar bij ruimte gunnen hoort ook: verantwoording vragen over de besteding van die ruimte. Daarmee kom ik op enkele andere punten. Er is een trend om via generieke maatregelen invloed te hebben op het beleid binnen scholen. Dit lijkt gebaseerd op de vooronderstelling dat op die manier gestuurd kan worden, bijvoorbeeld op de inzet van middelen, waardoor kwaliteitsverbetering op zou treden. Dat betekent echter een beperking van de ruimte binnen de school.

Ik denk dat we de goeden niet onder de slechten moeten laten lijden. Dus moet je mensen ruimte geven, maar tegelijk de verplichting opleggen om zich te verantwoorden over geleverde prestaties.

Als die prestaties onder de maat zijn, is het terecht om na te gaan hoe een en ander binnen een school geregeld is. Waar gaan de middelen naartoe? Hoe wordt kwaliteit van het onderwijs bevorderd? Wat is de rol van diverse betrokkenen (management, docenten)? Zolang de kwaliteit echter voldoende is, moet je volgens mij ruimte blijven bieden voor eigen invullingen.

Hoe komt dan die kwaliteit naar buiten? Wij zijn er druk mee bezig. Het is nog niet afgerond maar we denken op school momenteel dat kwaliteit een combinatie is van een aantal factoren:

  • opbrengsten (wat niet hetzelfde is als het huidige begrip rendement, ik kom er op terug)
  • tevredenheid van drie “partijen”: deelnemers, bedrijven, medewerkers

Het huidige begrip rendement houdt te weinig rekening met de diversiteit aan deelnemers die binnen ROC’s rondlopen. We zullen dus het gesprek moeten voeren over de manier waarop een school haar toegevoegde waarde in beeld kan brengen.

Wij leggen momenteel sterk de nadruk op tevredenheid van onze deelnemers. In de publieke opinie is het beeld ontstaan dat die tevredenheid nogal te wensen overlaat. Daar willen we meer zicht op hebben, ook omdat dit een belangrijke factor is bij het al dan niet realiseren van opbrengsten.

Op ons ROC is in de afgelopen jaren een instrument ontwikkeld waarmee deelnemerstevredenheid door deelnemers bij deelnemers in beeld gebracht wordt. De uitslag gaat altijd gepaard met aanbevelingen over de manier waarop iets binnen een onderwijsunit vebeterd zou kunnen worden. Dit instrument willen we overal gaan gebruiken. Bovendien willen we aan de resultaten stevigere consequenties verbinden, waardoor de vrijblijvendheid (voor zover aanwezig) afneemt.

0 Reacties to “Rust en ruimte”  1. Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
Mijn laatste tweets

Archief

Categorieën


%d bloggers liken dit: