Naar menselijk onderwijs

Al eerder schreef ik een blog n.a.v. een documentaire over de Finse Handelsbanken. Hieronder vertaal ik een aantal van hun uitgangspunten naar een situatie als die van de school waar ik bestuurder ben. We zoeken immers allemaal naar organisatieprincipes die ons helpen de kwaliteit zo hoog mogelijk te maken. Ik denk er hier een paar gevonden te hebben.

 1. Het belang van de klant staat altijd centraal. Dan is het wel belangrijk wie je als klant ziet. Het beroepsonderwijs moet dan altijd naar twee kanten kijken:
  1. Studenten: zij moeten iets hebben aan hun opleiding. Het moet hun kansen op een goed bestaan vergroten: zelfstandigheid, employability, redzaamheid, toerusting. Daarnaast hoop ik dat onze studenten he gevoel hebben dat we ze serieus nemen en dat daar ook bij hoort dat we hoge eisen stellen en verwachtingen hebben. Dat mogen zij ook in onze richting.
  2. Bedrijven: zij moeten blij zijn met een ROC in hun omgeving. Het ROC levert werknemers die zij nu en in de toekomst nodig hebben. Het ROC is een partner die met hen meedenkt over de situatie waarin ze zitten, maar vooral ook over de situatie die we zien ontstaan. Bedrijven en ROC denken samen over oplossingen van problemen die we nog niet kennen.
 2. Je moet je klanten (kunnen) kennen. Ook dit geldt voor de twee groepen die ik hierboven als klanten heb gedefinieerd. Daarmee stel je een aantal eisen aan je organisatie:
  1. Een beperkte groep docenten is als team verantwoordelijk voor een overzichtelijke groep studenten.
  2. Een directeur is verantwoordelijk voor een beperkt aantal teams met wie hij regelmatig direct contact heeft. In dat contact gaat het over de gerealiseerde resultaten en over manieren om de kwaliteit verder te verbeteren. Verwachtingen over en weer worden duidelijk uitgesproken om te komen tot verdere werkafspraken.
 3. Beoordeling vindt plaats aan de hand van een beperkt aantal, eenvoudige criteria:
  1. Tevreden klanten; zie ook punt 1 waar ik aangegeven heb op welke punten die tevredenheid in beeld gebracht zou moeten worden. Hierin hoort ook meegenomen te worden dat er sprake moet zijn van constante kwaliteitsverbetering en inhoudelijke vernieuwing.
  2. Bedrijfsvoering op orde: een organisatieonderdeel maakt afspraken over het budget dat ze ontvangen om de gemaakte afspraken te realiseren. Met dat budget moet het voor elkaar komen op een kwalitatief goede manier. Dat is niet meer dan je afspraken nakomen: de handtekening onder een managementcontract moet je serieus nemen, ook die van jezelf!
  3. Administratief op orde: de harde kant van de organisatie moet kloppen. Dat is immers de basis voor bekostiging en voor verticale verantwoording.
 4. Verregaande decentralisatie: Door de organisatie heen worden resultaatafspraken gemaakt. Daarin staat duidelijk WAT gerealiseerd moet worden. Dit gaat gepaard met een aantal KADERS die sturend zijn voor de manier waarop dat moet gebeuren. Verder is het aan de onderdelen om te beslissen HOE dit het beste ingevuld kan worden. Alleen op die manier kun je waarborgen dat de uitwerking aansluit bij de desbetreffende branche, de studenten binnen de desbetreffende opleidingen, het zittend personeelsbestand.
 5. Transparantie en menselijkheid:
  1. Inzicht van bedrijfsonderdelen in elkaars kosten
  2. Publicatie van prestaties
  3. Niet ontslaan bij onvoldoende prestaties, maar helpen bij verbetering en desnoods overplaatsen
  4. Je hoeft niet de beste te zijn als je maar steeds beter wordt

1 Antwoord to “Naar menselijk onderwijs”


 1. 1 Jeroen Knigge 6 augustus 2011 om 12:08

  Beste Frank,
  Onderwijs moet per definitie menselijk zijn. Je titel lijkt de suggestie in zich te dragen dat we daar nog naar toe moeten. Maar natuurlijk ben ik het met de strekking eens. Daar waar jij spreekt over twee kanten zie ik er feitenlijk drie. Ik mis in jouw stukje namelijk de maatschappij. Dat is, met name ook in het ROC veld, een iet onbelangrijke klant. Daar ligt voor een deel onze maatschappelijke opdracht.
  Je klanten kennen is bijna een vanzelfsprekendheid voor het onderwijs. Het zou goed zijn als we ook de ondersteunende processen hierbij betrekken. Zij moeten hun klanten (studenten en docenten) kennen. Als we dat voor elkaar krijgen wordt de kloof tussen zij en wij (staf en onderwijs) naar mijn mening minder groot.
  Je beoordeling deel ik helemaal. Hoe eenduidiger en eenvoudig des te beter. Je punt met betrekking tot verregaande decentralisatie snap ik niet helemaal. Sommige zaken zijn volgens mij beter en efficienter wanneer ze centraal worden aangepakt. Maar misschien bedoel je iets anders.
  De transparantie gaat ons zeker helpen. Wel grenzen stellen aan de tijd die je voor een bepaald proces wilt nemen. Het moet inderdaad steeds beter worden. Ikzelf vind het dan wel leuk om ook dan de beste te zijn. De beste jongen (ROC) van de klas (land/regio).

  Leuk stukje en helpt de gedachtes te scherpen.

  Groet Jeroen Knigge


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
Mijn laatste tweets

Archief

Categorieën


%d bloggers liken dit: