Geef de tijd en doe er iets goeds mee

Efficiencydenken

Het is een groot goed in ons onderwijs dat jongeren die om wat voor reden dan ook pas op latere leeftijd doorgroeien, in staat zijn om hun schoolloopbaan op een hoger niveau voort te zetten.
Door middel van een wijziging in de bekostigingswetgeving dreigen deze mogelijkheden nu beperkt te worden. Dit gebeurt met name door het zogenaamde “cascademodel” waarbij de bekostiging vanaf het vierde verblijfsjaar sterk terugloopt. Feitelijk worden deelnemers na 3,5 jaar niet meer bekostigd.
Ik schets hier graag enkele situaties waarin deze voorstellen een onterecht negatief effect op schoolloopbanen hebben:

Ik merk dat het in sommige gebieden/milieu’s vaak voorkomt dat jongeren, soms daartoe gestimuleerd door hun omgeving, bij het kiezen van een vervolgopleiding “laag insteken”. Zonder in te gaan op oorzaken (en mogelijke oplossingen) van deze situatie constateer ik dat deze jongeren in de loop van hun opleiding kunnen ontdekken dat ze een hoger niveau aankunnen en ambiëren. Aangezien wij als samenleving dringend behoefte hebben aan verhoging van het opleidingsniveau is het heel onverstandig om jongeren deze kansen op deze manier te ontnemen.

Een andere groep deelnemers komt na enige tijd tot de ontdekking dat ze op hun 16e een verkeerde keuze gemaakt hebben bij het kiezen van een vervolgopleiding. Na 1 of 2 jaar verliezen zij hun motivatie en willen kiezen voor een andere opleiding. Voor die andere opleiding zijn ze wél gemotiveerd. Het is nagenoeg onontkoombaar dat dit in bepaalde situaties leidt tot studievertraging. Scholen worden nu, vanwege de beperking in bekostiging, gedwongen om deze overstap te belemmeren. Een belemmering die voorkomt dat zij gemotiveerd doorgaan met hun studie in een richting en op een niveau die bij hen passen.

Uit eerste verkenningen in onze school komen we tot de conclusie dat bij ruim de helft van degenen die langer dan de nominale studieduur op school verblijven, sprake is van een van deze redenen. Daarnaast is er soms sprake van sociale problematiek die vertraging tot gevolg heeft, maar waarbij uiteindelijk wel weer de weg naar een diploma ingeslagen en volbracht wordt.

Extra aandacht hierbij vraag ik voor deelnemers in BBL-trajecten. Het doorgaan van een niveau 2 diploma naar niveau 3 middels een eenjarig traject, zoals de nieuwe regelgeving impliciet nastreeft, is met name in dergelijke trajecten onhaalbaar. Werkgevers, met name in de technische branches, hebben ons in de afgelopen periode duidelijk gemaakt dat het onmogelijk is om dergelijke trajecten in zo’n korte tijd te voltooien. Dit naast het feit dat het toch al een schier onmogelijke taak is om deze, vaak iets oudere deelnemers, ook nog eens in de beperkte onderwijstijd op de gewenste niveaus van Nederlands en Rekenen te krijgen. Zeker als we niet willen dat dit ten koste gaat van het aanleren van beroepsvaardigheden en daaraan gekoppelde vakkennis.

Het is terecht dat we nadenken over versteviging, intensivering en verkorting van schoolloopbanen waar dat mogelijk is. De vraag is ten koste waarvan we dat willen realiseren. Het dreigt nu ten koste van grote groepen jongeren te gaan. Jongeren die de arbeidsmarkt opkomen met een diploma op een lager niveau dan zij aankunnen. Daarmee komen ze ook op de arbeidsmarkt met minder kansen op duurzame arbeid, we weten allen dat eisen op dit gebied alleen maar hoger worden.

Waar we denken dat we op deze manier zuiniger met overheidsmiddelen omgaan, geldt dit alleen voor de middelen van OC&W. Over enige tijd zal het leiden tot een hoger beroep op de middelen van andere departementen …

0 Reacties to “Geef de tijd en doe er iets goeds mee”  1. Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
Mijn laatste tweets

Archief

Categorieën


%d bloggers liken dit: