Nationaal Onderwijsakkoord … nog even adem inhouden

Zojuist werd bekend dat het nationaal onderwijsakkoord is gesloten. Na lang onderhandelen en het ahaken van de Aob, kwamen ministerie, werkgevers en werknemers een aantal maatregelen overeen die moeten bevorderen dat de komende jaren verder gewerkt kan worden aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Een eerste reactie …

De Volkskrant zette de belangrijke maatregelen op een rijtje:
• een impuls voor de werkgelegenheid in het primair en voortgezet onderwijs, waardoor in 2014 3000 jonge leraren extra een baan kunnen krijgen of behouden;
• tijd en middelen voor leraren voor nascholing;
• wettelijke verankering van het lerarenregister; in 2017 moet gewaarborgd zijn dat iedere onderwijsgevende gekwalificeerd en bevoegd is;
• versterking van de positie van de leraar onder andere door een professioneel statuut in het primair en voortgezet onderwijs waarmee de zeggenschap van onderwijsteams wettelijk wordt geregeld;
• vermindering van werkdruk en van administratieve verplichtingen voor de leraar; er komt een onderzoek naar administratieve rompslomp in het onderwijs;
• de inzet van de intensiveringsmiddelen voor het onderwijs uit het regeerakkoord, oplopend tot 689 miljoen euro.
Zie ook: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-II/article/detail/3502475/2013/09/02/Onderwijsakkoord-3000-jonge-docenten-erbij-maar-onzekerheid-over-nullijn.dhtml

Daar kun je weinig op tegen hebben, zou je zeggen. En inderdaad, ik denk dat het past om alle betrokkenen een groot compliment te maken. Als het je lukt om in deze moeilijke tijden met elkaar tot deze afspraken te komen dan heb je echt iets voor elkaar te krijgen.

Maar u voelt de bedenkingen al aankomen. En die plaats ik hier, niet om te zeuren. Na prinsjesdag wordt de tekst van het akkoord vrijgegeven. Een echt oordeel kunnen we dan pas geven. De bekendmaking van vandaag plaatst echter wel de discussie over investeringen in onderwijskwaliteit hoog op de agenda. En dan moet je niet alleen maar applaudisseren, maar ook blijven nadenken.

Zo is het goed dat 3000 jonge docenten aan het werk blijven. Vergrijzing is een groot probleem in het onderwijs. Jongeren hebben behoefte aan een gezonde mix van docenten. Maar die bereiken we niet met 3000 jonge docenten extra. Het is het systeem van rechtspositie dat het realiseren van zo’n mix nagenoeg onmogelijk maakt. En dat blijft overeind.

Overigens staat in bovenstaand rijtje niet dat afgesproken is dat er iets gebeurt op het gebied van “modernisering van arbedsvoorwaarden”. Andere media melden die wel. Ingewijden weten dat achter deze noemer de aanpak van de BAPO schuilgaat. In tijden van financiële schaarste past het steeds minder om vrije tijd van oudere docenten te betalen. Laten we kijken op welke manier hun ervaring beter ingezet kan worden om een rol te blijven spelen.

Zowel nascholing als lerarenregister kunnen een belangrijke rol spelen bij kwaliteitsverbetering van docenten. Goed om daar op in te zetten, want iedereen weet dat kwaliteit van onderwijs daarmee begint. Maar … hoe wordt de huidige ruimte voor nascholing gebruikt? Meer tijd betekent in deze niet meer leertijd voor docenten. Dat vraagt om kritische bezinning op de inzet van deze tijd. Daar zullen ook docenten stappen toe moeten zetten om zich daadwerkelijk als professional te realiseren dat blijvende ontwikkeling een basisvoorwaarde is voor goede uitoefening van het vak.
Dat geldt ook voor het lerarenregister. Goed dat het er komt, maar laten we het dan ook serieus nemen. Geen studiepunten voor een dagje rondhangen op een conferentie. Nee, de noodzaak en bereidheid tot echte professionalisering moet liggen onder de blijvende registratie van docenten. Onze leerlingen en studenten verdienen dat.

Die professionaliteit past ook bij het invoeren van een professioneel statuut. Darbij past de kanttekening dat we in het MBO, waar dit al langer bestaat, zien hoe moeizaam het lukt om de intenties van het professioneel statuut te vertalen in werkwijzen in de scholen en teams. Zonder het los te laten, moeten we met elkaar kijken hoe we daar snellere progressie mee kunnen boeken.

0 Reacties to “Nationaal Onderwijsakkoord … nog even adem inhouden”  1. Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
Mijn laatste tweets

Archief

Categorieën


%d bloggers liken dit: