Het ROC als toegevoegde waarde … ondubbelzinnig kiezen voor duurzaamheid

Afgelopen weken nam ik deel aan twee internationale conferenties over het (middelbaar) beroepsonderwijs in Europa. Alhoewel er vele onderwerpen aan bod kwamen, was ik daarbij vooral gericht op het vraagstuk hoe we het beroepsonderwijs (meer) kunnen verbinden aan het denken over en werken aan duurzaamheid.

Daarom nam ik plaats in een panel en aan een ronde tafel. Daar sprak ik over de ambitie van onze school om waardevol onderwijs te verzorgen in een waardevolle organisatie. Om die waarden meer vorm te geven omarmen we nu in ons koersplan voor de komende jaren de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als belangrijk instrument om keuzes te maken.

Want …, dat was in het panel mijn stelling, in het beroepsonderwijs leer je meer dan een beroep. Niet voor niets kennen we in het Nederlandse MBO de drievoudige kwalificatie, waarvan er eentje is dat je in het MBO de kans krijgt om jezelf als persoon te ontwikkelen tot iemand die volwaardig deel kan nemen aan de samenleving. En het vraagstuk van duurzaamheid is niet meer weg te denken uit die samenleving.

Uiteraard betekent dat niet dat wij onze studenten voorschrijven wát ze moeten denken, maar we proberen wel te bevorderen dát ze nadenken over de keuzes die zij maken en de impact die keuzes hebben op hun eigen toekomst en die van hun omgeving.

Gedurende de bijeenkomsten tijdens die conferenties ontstond de volgende drieslag die wellicht behulpzaam is bij het verder uitwerken van die keuze voor de SDG’s. Zou het daarbij niet moeten gaan om:

 • De professionele ontwikkeling van onze studenten
 • De persoonlijke ontwikkelng van onze studenten
 • De ontwikkeling van onze organisatie?

Ik sta kort stil bij alle drie

Professionele ontwikkeling

De wereld van werk heeft steeds meer oog voor duurzaamheid. Dat leidt in alle sectoren tot ontwikkelingen in de beroepen waarvoor wij studenten opleiden. In deze lijn gaat het dan ook om de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij studenten waarmee zij in hun toekomstige beroep te maken zullen krijgen.

In het volgende filmpje valt te zien hoe in feite alle zeventien SDG’s al op een of andere manier terug te zien zijn in onze opleidingen: Global Goals in de beroepsopleiding

Het is onze ambitie om in onze opleidingen meer en meer aan te sluiten bij de ontwikkelingen in het werkveld die inspelen op de groeiende aandacht voor en noodzaak van duurzame ontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling

Wat mij betreft is persoonlijke ontwikkeling zeker zo belangrijk als de professionele ontwikkleing tot beroepsbeoefenaar. Juist in een school als de onze komen we relatief veel studenten tegen die daarbij wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Dat steuntje in de rug proberen we te bieden binnen de opleiding voor een beroep die ze bij ons ontvangen. Dat zal immers hun primaire reden geweest zijn om zich bij ons aan te melden. Maar daarmee is het niet klaar. Expliciete aandacht voor deze persoonlijke ontwikkeling is gewenst, ook los van de beroepsopleiding.

We worden immers niet allemaal kok, maar we zijn wel allemaal “eters”. En daarom is het voor iedereen van belang om na te denken over de keuzes die je als koper en consument van voedsel maakt.

Een belangrijk deel van deze lijn krijgt vorm binnen het onderwijs dat we aanbieden onder de titel “burgerschap”. Al bij de aankondiging van deze nieuwe koers gaf een groep van deze docenten aan dat zij dit een welkome en waardevolle invulling van hun onderwijsprogramma vonden. Daar is een groot deel van hen direct actief mee aan de slag gegaan.

Daarbij past de kanttekening dat dit nog vrij gefragmenteerd gebeurt. De verschillen tussen opleidingen (en docenten) zijn nog groot. Té groot, als we de geluiden van de studenten serieus nemen. Daarom organiseren we in de komende periode het gesprek tussen betrokken docenten en studenten. Dat zou moeten leiden tot:

– Overal komen de SDG’s aan bod in het programma van burgerschap

– Er wordt een aantal minimale afspraken gemaakt over omvang en inhoud van de aandacht die aan SDG’s geschonken wordt

Organisatieontwikkeling

Het is de ambitie van het FC om studenten zich te laten ontwikkelen tot mensen die in hun professionele én persoonlijke leven bewust stilstaan bij de keuzes die zij maken en de impact die die keuzes hebben op hun eigen leven en hun omgeving.

Om dat op een geloofwaardige manier te doen zal ook het FC zich moeten ontwikkelen tot een in alle opzichten duurzame organisatie. Dat moeten we terug kunnen zien in onderdelen als:

– Duurzaamheid van de huisvesting

– Duurzaamheid van de operationele processen

– Duurzaam personeelsbeleid

– ……

Aan de ene kant lijkt dit een enorme grote en complexe opgave. Tegelijk biedt het kijken naar duurzaamheid vanuit deze drie perspectieven iedereen de kans om keuzes te maken voor inhouden die haar of hem na aan het hart liggen. We kunnen immers niemand verplichten, maar hopelijk wel inspireren om duurzaam te doen…

1 Antwoord to “Het ROC als toegevoegde waarde … ondubbelzinnig kiezen voor duurzaamheid”


 1. 1 john Schobben 27 oktober 2019 om 12:55

  Een ROC dat kiest voor lange termijnbeleid op basis van de SDG’s.
  Lef, zicht op toekomstige ontwikkelingen en staaltje van MVO.
  Chapeau FC.

  John Schobben
  vz. OOG voor het mbo


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
Mijn laatste tweets

Archief

Categorieën


%d bloggers liken dit: