Posts Tagged 'heerenveen'

Vakcolleges: toch geen oude wijn in nieuwe zakken?

In Heerenveen zijn we bezig om een vakcollege techniek te ontwikkelen. Toen ik daarover vandaag iets op Twitter zette, kreeg ik gelijk een waarschuwing. Rondom het Vakcollege heersen nogal wat sentimenten die lijken op terugverlangen naar de oude ambachtsschool/LTS. Dat leidde via Twitter tot het advies “bezint eer gij …”.
Verstandig advies natuurlijk. Altijd eerst goed nadenken, voordat je aan iets nieuws begint. Bovendien herken ik het sentiment en het risico dat het Vakcollege geen verbetering maar een restauratie van beroepsonderwijs inhoudt.
Toch moeten we iets met het (v)mbo, zeker voor bepaalde groepen jongeren. Met name in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo gaat het niet lekker: weinig leerlingen en een moeizame leerroute die te vaak tot ongekwalificeerde uitval leidt.
Als we daar via het Vakcollege iets aan kunnen doen, moeten we dat natuurlijk niet laten. Het lijkt me zeker mogelijk om bepaalde leerlingen beter gemotiveerd te houden door een meer praktische aanpak van het onderwijs en aandacht voor beroepsvorming die dichter bij de interesse van de leerlingen ligt.
Maar het moet dus geen terugtocht naar de ambachtsschool worden. Een succesvolle invoering van de formule van het Vakcollege vraagt volgens mij om een aantal voorwaarden:

  • vanaf het begin intensieve samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven
  • een brede opleiding, waarin veel aandacht voor oriëntatie bestaat
  • modern onderwijs met gebruik van moderne media en passend bij nieuwe inzichten over leren, didactiek, hersenwerking, etc.
  • leerkrachten die niet alleen gaan voor hun eigen vak, maar voor een brede invulling van het leergebied techniek

Uitstel en afstel als reactie op crisis

Een paar lokale berichten van deze week:

  • een aantal plekken in het centrum wordt niet opgeknapt, waardoor de kern uit het plan om het centrum van Heerenveen levendig en leefbaar te maken wegvalt
  • woningen voor zorgbehoevenden bij een zopas gerealiseerd multi-functioneel centrum worden niet gebouwd omdat de betrokken woningbouwvereniging zich terugtrekt
  • de keuze voor verbouw of nieuwbouw van Thialf is een jaar uitgesteld

Het is logisch dat je niet alles kunt als er een crisis bestaat. Gemeenten moeten het met minder doen en dat betekent ook dat ze minder moeten doen.

Maar maken we hier wel goede keuzes? Zijn we niet te voorzichtig? Om door de crisis te komen is meer nodig dan beheersing. Volgens mij heb je ook lef nodig. Lef om te kiezen voor doorontwikkelen. Lef om gebruik te maken van het feit dat zaken nu goedkoper en sneller te realiseren zijn dan in de situatie van een overspannen opdrachtenmarkt waarin we de afgelopen jaren gezeten hebben.

Het is mijn expertise niet, maar het lijkt me allemaal onlogisch en onverstandig. In ieder geval wordt het er allemaal niet mooier op in ons dorp (en dat blijft het dus).


Mijn laatste tweets

Archief

Categorieën