Posts Tagged 'onderwijs en arbeidsmarkt'

Samenwerken is meer … gedeelde ambitie

Samenwerking wordt vaak gemotiveerd vanuit het zogenaamde win-win principe. Daarmee bedoelen we dat ieder van de betrokken samenwerkingspartners op een of andere manier voordeel heeft van de samenwerking.
Volgens mij is dat niet genoeg. Dit gaat namelijk nog uit van het idee dat ieder de eigen ambities heeft en een deel van die ambities via de samenwerking kan realiseren. De samenwerking stopt zodra die ambitie ook zonder samenwerking of in samenwerking met een ander werkelijkheid kan worden.
Er is dan ook meer nodig voor duurzame samenwerking en dat noem ik: gedeelde ambitie. Met andere woorden er moet geen sprake zijn van (uitsluitend) win-win, maar van winnen: één ambitie die beide samenwerkingspartners nastreven. Daarnaast kan ieder natuurlijk ook nog verdere eigen ambities in ere houden, anders zou er waarschijnlijk een fusie volgen.
Het formuleren van die gedeelde ambitie is een belangrijke stap in de samenwerking. Een gedeelde ambitie is meer dan een te realiseren doelstelling. Doelstellingen en resultaten zijn min of meer instrumenten en meetpunten om aan die ambitie te werken.
De managementdenker Gary Hamel geeft in een college op Youtube drie kenmerken van organisaties die klaar zijn voor de toekomst. Die kenmerken zijn volgens mij ook van toepassing op ambities die passen bij duurzame samenwerking tussen school en bedrijf:
– flexibel: makkelijk aan te passen aan (steeds sneller) veranderende omstandigheden
– innovatief: in staat om steeds weer nieuwe oplossingen te verzinnen voor uitdagingen die zich voordoen in (de omgeving van) de samenwerking
– betrokken: medewerkers van de samenwerkende partijen moeten zich actief onderdeel weten van de samenwerking, hun mening moet relevant zijn en dat moeten zij terugzien in ambities, aanpak en activiteiten.
Als organisaties vanuit deze invalshoek een gedeelde ambitie formuleren die ze willen realiseren, dan ontstaan kansen die zonder samenwerking onhaalbaar zijn.

Het delen van visie en ambitie vormen belangrijke voorwaarden voor duurzame samenwerking. Als school voor beroepsonderwijs is het in dat kader van belang om op zoek te gaan naar partners met wie een gedeelde visie en ambitie te ontwikkelen zijn.
Als je die gevonden hebt, probeer je visie en ambitie om te zetten in concrete activiteiten. Het lijkt logisch dat daarbij de organisaties (op onderdelen) daadwerkelijk in elkaar schuiven. Daarover het volgende blog: “samenwerking bloeit bij integratie van aanpak en activiteiten”.

Samenwerken is meer …

Vakantietijd is natuurlijk ook nadenktijd. Iets meer rust dan gebruikelijk geeft je de kans om eens te bedenken hoe het beter zou kunnen. Voor mij blijft dat draaien om de zoektocht naar modern beroepsonderwijs.

Ik heb daar een aantal globale gedachten over die ik in de komende weken probeer uit te werken. of het een consistent en steekhoudend verhaal wordt, kan ik niet voorspellen. Hopelijk zijn er wat mensen die ondanks (of dankzij) de vakantie wat tijd nemen om te lezen en te reageren. Daar wordt het alleen maar sterken van.

Modern beroepsonderwijs vereist een verregaande samenwerking tussen scholen en bedrijven of andere organisaties waar de afgestudeerde vakmensen aan het werk willen/moeten kunnen komen. Alleen échte samenwerking voorkomt dat we naar elkaar kijken en denken dat de ánder het verkeerd aanpakt. Dat is immers het kenmerk van alle (volgens mij goeddeels mislukte) aansluitingsprojecten die we de afgelopen twintig jaar gezien hebben.

Maar echt samenwerken doe je niet zomaar! Dan moet je echt wat met elkaar willen delen. Ik heb het nu in drie delen benoemd:

 • gedeelde visie
 • gedeelde ambitie
 • verregaande integratie

Een korte uitwerking per onderdeel:

Gedeelde visie
Samenwerken is ook gewoon “werken”. En je manier van werken ontstaat niet zomaar. Die kun je ook niet zomaar even aanpassen, want dan wordt de kunst van het werken een “kunstje”.
In organisaties wordt op een bepaalde manier gewerkt. Die werkwijze wordt bepaald door de visie die men heeft op relevante aspecten. In het kader van beroepsonderwijs en samenwerking tussen school en bedrijven denk ik daarbij aan:

 • de visie op mensen (vanuit welk mensbeeld geef je het werk van de organisatie vorm)
 • de visie op bestuur en management (hoe geef je je organisatie vorm, welke functies zet je daarbij in en welke stijl van leidinggeven hanteer je?)
 • de visie op leren en werken (hoe leren mensen, hoe werken mensen in een bepaalde bedrijfstak, hoe verwacht men dat leren en werken zich in de toekomst ontwikkelen?)

Gedeelde ambitie
Samenwerken doe je niet zo maar. Je doet het (hopelijk) wel mét plezier, maar niet vóór je plezier. Je doet het om iets te bereiken en in die ambitie moet iets gemeenschappelijks zitten.
Dat vraagt om een gemeenschappelijke beantwoording van vragen als:

 • wat voor organisatie willen we zijn?
 • hoe zien we de relatie tussen de betrokken organisaties onderling?
 • hoe zien we de relatie tussen de betrokken organisaties en hun omgeving?
 • wat willen we betekenen? en voor wie?

Verregaande integratie
Samenwerken lijkt wel wat op samengaan. Met andere woorden, als je echt met elkaar aan het werk gaat, kun je maar beter een paar zaken met elkaar laten versmelten:

 • opleiding, na- en bijscholing
 • backoffice
 • HRM
 • huisvesting

Hoe dit er precies uit kan zien probeer ik nader onder woorden te brengen in volgende blogposts. Of het allemaal kan, moeten we meemaken door het te proberen. Wat mij betreft is het in elk geval een uitdaging die de moeite waard is. Voor onze studenten en natuurlijk voor de bedrijven en instellingen waar zij aan het werk gaan.


Mijn laatste tweets

Archief

Categorieën