Posts Tagged 'toekomst'

Samenwerken is meer … gedeelde visie (2)

Het is natuurlijk geen nieuws dat samenwerking alleen lukt als je er allebei iets mee “wint”. Volgens mij gaat het meer dan om “allebei winnen”, want dat kun je ook nog wel eens zonder elkaar voor elkaar krijgen. Het gaat er ook om dat je een werkelijk gedeelde ambitie hebt. Met andere woorden, je moet ook iets hetzelfde willen bereiken. De verschillende ambities moeten elkaar dus, tenminste deels, overlappen.

Maar over die gedeelde ambitie, gekoppeld aan gemeenschappelijke doelstellingen, kom ik pas in een volgend blog te spreken. Hier wil ik het hebben over een voorwaarde daarvoor: een gedeelde visie op de toekomst. De ambitie van een organisatie wordt immers ontwikkeld op basis van de verwachtingen die men heeft over relevante toekomstige ontwikkelingen. Een gedeelde ambitie vraagt dan wel om een gemeenschappelijk beeld van die ontwikkelingen waarop die ambitie een antwoord is.

Wat zijn nou belangrijke ontwikkelingen die gedeelde ambities van school en bedrijf beïnvloeden? Ik schets het in een aantal citaten/parafrases:

“dat mensen steeds meer eisen gaan stellen aan hun woon-, werk- en leefomgeving, dat wonen en werken steeds meer in elkaar gaan overlopen en er een steeds grotere vraag ontstaat naar nieuwe ingevingen die dit accommoderen.”

“Zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt ,is de scheiding tussen wonen, werken en recreëren langzaam maar zeker aan het verdwijnen.”

Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid en het cradle-to-cradle principe.

Een paar andere belangrijke ontwikkelingen waar je in je samenwerking niet alleen rekening mee moet houden, maar ook gebruik van moet maken. Het zijn namelijk de uitdagingen waar onderwijs en bedrijf samen een antwoord op moeten formuleren:

Vergrijzing en ontgroening leiden tot veranderende vragen van de samenleving. Daarnaast leiden deze demografische veranderingen tot een ander aanbod van arbeid(skrachten).

De samenleving ontwikkelt zich tot een steeds verdergaande vorm van vraagsturing. Mensen verwachten als client, patiënt, klant, of in welke rol dan ook steeds meer dat aanbieders van producten en diensten rekening houden met hun wensen en verwachtingen.
Het adagium van Henry Ford “we geven ze iedere kleur die ze willen, zolang het maar zwart is” gaat niet meer op. Mensen weten maar al te goed dat alle kleuren van de regenboog te krijgen zijn.

Technologie dringt in allerlei vormen steeds dieper door in al onze activiteiten, of het nou wonen, werken of vrije tijd betreft. Waar technologie eerst vooral een rol speelde in technische beroepsopleidingen, zullen we het steeds meer terugzien in beroepsopleidingen in alle branches.

Vaardigheden 2020

In de publieke discussie over onderwijs lijkt de restauratie steeds harder toe te slaan. We moeten koste wat kost het ouderwetse degelijke onderwijs herstellen. Dus weer ouderwets taal en rekenen; ouderwetse klassikale instructie; ouderwetse scholen met ouderwetse namen.

Eerlijk is eerlijk, deze hang naar ouderwetse vormen is deels veroorzaakt door het falen van vernieuwing. We ontkomen niet aan de conclusie dat goedbedoelde veranderingen in de afgelopen periode vaak niet beklijfden, vaak onvolledig uitgevoerd werden, vaak niet goed georganiseerd werden, etcetera.

Dat neemt niet weg dat onderwijs rekening moet (blijven) houden met wat de toekomst vraagt aan vaardigheden. Het lijkt alsof we, uit frustratie door de mislukkingen, nu onze ogen sluiten voor dat vraagstuk. Extra lastig wordt het omdat we ook moeten erkennen dat de toekomst steeds moeilijker te voorspellen lijkt. 

Dat neemt niet weg dat wat mij betreft de ambitie moet blijven bestaan om ons onderwijs in te richten met het oog op de toekomst. Onderstaand artikel kan daarbij helpen. Het geeft een interessant beeld van wat de jongeren van nu nodig hebben als zij straks de stap maken van onderwijs naar werk.

 Afbeelding

Welke vaardigheden hebben we nodig om ook in 2020 ons werk goed te kunnen doen? Het Institute for the Future (IFTF) van de University of Phoenix deed onderzoek naar die vraag en baseerde zich daartoe op zes ontwikkelingen die de toekomst mede gaan bepalen.

 1. We worden steeds ouder en zullen langer werken. Om het werk interessant te houden zullen we ons moeten blijven ontwikkelen, zodat we in ons werk steeds nieuwe uitdagingen kunnen vinden.
 2. Computers worden steeds intelligenter en kunnen steeds meer taken van ons overnemen. Als mensen zullen we ons moeten focussen op de dingen waar we voorlopig beter in blijven dan computers.
 3. Computertechnologie wordt steeds meer ingebouwd in alles om ons heen. Onze omgeving wordt daarmee programmeerbaar. Dat geldt ook voor de omgeving van ons werk en de omgevingen die we met ons werk creëren.
 4. Technologie biedt ons nieuwe mogelijkheden om te communiceren. Tekst heeft onze cultuur en communicatie lange tijd gedomineerd. Beeld en geluid zullen een prominentere plek veroveren.
 5. Traditionele organisatievormen maken plaats voor samenwerken via nieuwe technologieën. We zien dat al in begrippen als ‘co-creatie’ en ‘crowd sourcing’.
 6. In steeds meer sectoren en activiteiten wordt de wereld het werkterrein. Diversiteit en snelle veranderingen bepalend het speelveld.  

Vanuit bovenstaande ontwikkelingen formuleert het IFTF de volgende tien vaardigheden die belangrijk worden voor de professional in 2020:

 1. Kritisch kunnen denken en zinvolle betekenis kunnen geven aan grote hoeveelheden informatie.
 2. Sociale intelligentie: betekenisvolle verbindingen maken met anderen.
 3. Innovatief kunnen denken, aansluitend bij wat een specifieke situatie vraagt (adaptiviteit).
 4. Gevoel voor cultuur en cultuurverschillen en hierop kunnen inspelen.
 5. Kunnen bedenken hoe je computertechnologie in kunt zetten om je te ondersteunen bij het interpreteren van grote hoeveelheden data.
 6. Nieuwe media in kunnen zetten voor je communicatie en inhoud die via nieuwe media tot je komt kunnen begrijpen en waarderen.
 7. Multidisciplinair kunnen denken en (samen)werken.
 8. Kunnen denken als een ontwerper om de dingen om je heen meer naar je hand te zetten, gebruikmakend van alle mogelijkheden die technologie daarvoor biedt.
 9. Metacognitie, met name in het licht van om kunnen gaan met de grote hoeveelheden informatie en ‘prikkels’ die op ons afkomen.
 10. Tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen samenwerken in virtuele settings.
Het volledige rapport is beschikbaar als pdf via deze link.
 

Mijn laatste tweets

Archief

Categorieën