Posts Tagged 'Vakcollege'

Keep the dream alive

Ooit bezocht ik enkele Community Colleges in Birmingham. Samen met Nederlandse collega’s bekeek ik hoe daar aan alle leden van de gemeenschap opleidingen en cursussen gegeven werden. Ik zag hoe met die omgeving bekeken werd aan welk aanbod behoefte bestond, vanuit de mensen én vanuit bedrijven en instellingen.
Dat beeld heeft me nooit losgelaten en was voor mij een drijfveer om bij een ROC te gaan werken. Daar bestaat immers de ruimte om dit beeld ook hier te realiseren.
Als ik naar ons ROC kijk, vind ik dat we een aantal aspecten van deze “droom” aardig benaderen:

 • We gaan ervoor om goed aanbod voor ALLE doelgroepen te ontwikkelen.
 • We gaan ervoor om een intense samenwerking te ontwikkelen met de omgeving: gemeenten, bedrijven, instellingen

Tegelijk erken ik dat er nog veel moet gebeuren:

 • Onze organisatie verbetert, maar daar zijn we nog niet klaar mee.
 • Ons rendement gaat omhoog, maar onze ambitie van 85% is nog een hele weg.
 • We hebben veel tevreden cursisten en medewerkers, maar het moeten er nog meer worden.
 • We krijgen niet giga veel klachten, maar iedere klacht is er één te veel
 • … zo kan ik nog even doorgaan

Reden genoeg, zou je zeggen, voor al die kritiek die de afgelopen periode steeds weer over ROC’s wordt heengestort. Reden genoeg dus ook om de schouders er heel stevig onder te zetten, om te luisteren naar cursisten, medewerkers, omgeving, zodat we met elkaar doorgaan met beter worden.

Maar, in plaats van met elkaar bedenken hoe het beter kan, wordt er steeds meer gedacht hoe het minder kan. De breedte van ROC’s dreigt vervangen te worden door de smalheid van vakcolleges, werkscholen, bedrijfsopleidingen, etcetera. Een goed voorbeeld van “met het kind het badwater weggooien” als je bedenkt dat:

 • Wij op de laagste niveaus in veel opleidingen inmiddels resultaten van zo’n 70% halen en deze stijgen nog steeds.
 • Wij, in overleg met andere MBO-aanbieders, inmiddels een succesvolle reboundvoorziening voor MBO-deelnemers draaien.
 • Het VSV-percentage, zoals in een convenant afgesproken, sinds drie jaar jaarlijks zo’n 10% (of meer) daalt.
 • Jongeren die van opleiding willen veranderen inmiddels op het moment dat het past steeds beter begeleid de overstap kunnen maken, zonder naar een geheel andere instelling te hoeven.
 • Jongeren die (nog) niet goed weten wat ze willen, toch hun opleiding kunnen starten en oriëntatie en opleiding prima kunnen combineren.

Zoals gezegd, er is nog veel te verbeteren, maar toch … laten we onze ogen niet sluiten voor wat bereikt is

Vakcolleges: toch geen oude wijn in nieuwe zakken?

In Heerenveen zijn we bezig om een vakcollege techniek te ontwikkelen. Toen ik daarover vandaag iets op Twitter zette, kreeg ik gelijk een waarschuwing. Rondom het Vakcollege heersen nogal wat sentimenten die lijken op terugverlangen naar de oude ambachtsschool/LTS. Dat leidde via Twitter tot het advies “bezint eer gij …”.
Verstandig advies natuurlijk. Altijd eerst goed nadenken, voordat je aan iets nieuws begint. Bovendien herken ik het sentiment en het risico dat het Vakcollege geen verbetering maar een restauratie van beroepsonderwijs inhoudt.
Toch moeten we iets met het (v)mbo, zeker voor bepaalde groepen jongeren. Met name in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo gaat het niet lekker: weinig leerlingen en een moeizame leerroute die te vaak tot ongekwalificeerde uitval leidt.
Als we daar via het Vakcollege iets aan kunnen doen, moeten we dat natuurlijk niet laten. Het lijkt me zeker mogelijk om bepaalde leerlingen beter gemotiveerd te houden door een meer praktische aanpak van het onderwijs en aandacht voor beroepsvorming die dichter bij de interesse van de leerlingen ligt.
Maar het moet dus geen terugtocht naar de ambachtsschool worden. Een succesvolle invoering van de formule van het Vakcollege vraagt volgens mij om een aantal voorwaarden:

 • vanaf het begin intensieve samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven
 • een brede opleiding, waarin veel aandacht voor oriëntatie bestaat
 • modern onderwijs met gebruik van moderne media en passend bij nieuwe inzichten over leren, didactiek, hersenwerking, etc.
 • leerkrachten die niet alleen gaan voor hun eigen vak, maar voor een brede invulling van het leergebied techniek

Mijn laatste tweets

Archief

Categorieën